video: bore se svim sredstvima

Islamska država pronašla je nove žrtve za regrutiranje, riječ o mladim ženama koje će se do posljednjeg daha boriti za džihad


100posto
17.06.2019.12:00
Islamska država pronašla je nove žrtve za regrutiranje, riječ o mladim ženama koje će se do posljednjeg daha boriti za džihad
Profimedia

sažeto

Za svoje propagandne aktivnosti oni ciljaju na mlade djevojke i žene u dobi od 16 i 25 godina


100posto
17.06.2019.12:00

Nova meta Islamske države su mlade žene rođene oko 2000. godine  koje bi služile za novu metodu promocije Islamske države. Otkrio je to Europol, koji je napravio i portret tih žena za koje je smatra da bi mogle biti meta Islamske države koja traži nove snage nakon pada samozvanog kalifata u ožujku ove godine. 

"Za svoje propagandne aktivnosti oni ciljaju na mlade djevojke i žene u dobi od 16 i 25 godina, koje predstavljaju najosjetljiviju grupu i imaju pristup društvenim mrežama", poručili su iz Europola. 

Povećan porast broja uhićenih teroristkinja

Posljednjih nekoliko godina u očima boraca mlade su žene dobile sve ofenzivniju ulogu te nisu više zadužene samo za brigu za dom, djecu i supruga. Ta se promjena dogodila kada je samozvani kalifat počeo gubiti svoj teritorij te je organizacija počela tražiti od žena da preuzmu i novu ulogu te da ne budu strogo vezane uz dom, kao do tada. 

"Postoji zabrinutost da ta povećana uključenost žena otvara put potencijalno velikim promjenama", poručili su iz Europola, a da je tome uistinu tako govori podatak daje u Francuskoj i Velikoj Britaniji povećan porast broja uhićenih žena povezanih s aktivnostima terorizma. Međunarodna zajednica suočena je s problemom oko 4.000 žena i oko 8.000 djece boraca uhvaćenih ili ubijenih u Siriji i Iraku.

društvene mreže

Islamska država

Europol

žene u biznisu

newsletter

Prijavite se na Newsletter